wtorek, 16 marca 2010

Rekrutacja do projektu

Kwalifikacja Uczestników Projektu:

1.Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w składzie:
a/ Dyrektor
b/ Koordynator
c/ Pracownik administracyjny
d/ Pracownik finansowo-kadrowy
e/ Terapeuci prowadzący zajęcia z uczestnikami projektu.

2.W projekcie może uczestniczyć młodzież z Orzesza w wieku 13-25 lat oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku
17-65 lat o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

3.W przypadku większej ilości zgłoszeń niż planowana liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4.W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, wykorzystanej w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

5.Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie niżej wymienionych dokumentów w terminie do 22.03.2010r przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, przy ul. Traugutta 45:
a/ ankieta zgłoszeniowa
b/ deklaracja uczestnictwa
c/ oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
d/ oświadczenie uczestnika o ochronie danych osobowych
e/ formularz PEFS
f/ podpis pod Regulaminem Projektu

6.Komisja dokonując rekrutacji sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu, w tym listę rezerwową, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

7.Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowych o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz