wtorek, 16 marca 2010

Projekt- cel i założenia

1.Projekt „Oddech dawnych czasów” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2.Celem ogólnym projektu jest wsparcie dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Orzeszu oraz przełamanie społecznych barier miedzy nimi
a społecznością miasta.

3.Zakłada się prowadzenie działań mających na celu udział społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży we wspólnych działaniach o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym,
aby przybliżyć wszystkim uczestnikom Orzesza codzienne życie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, uświadomić im ich potrzeby i problemy poprzez zaplanowane w projekcie działania.

4.Projekt obejmuje następujące działania:
a/ Rekrutacja będzie prowadzona sposób ciągły na przestrzeni
m-ca marca 2010r.
W kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystane będą
wszystkie dostępne kanały i narzędzia, tj. foldery, plakaty, internet, media.
b/ Warsztaty malarskie i fotograficzne prowadzone będą w dwóch
zintegrowanych grupach po 15 osób w każdej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz