wtorek, 16 marca 2010

Linki

Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Urząd Marszałkowski w Katowicach
www.silesia-region.pl

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
www.sip.mikolow.pl

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu
www.dpsorzesze.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz