wtorek, 16 marca 2010

Projekt „Oddech dawnych czasów”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
nr WND-POKL.07.03.00-24-071/09, realizowany
w okresie od 01.03 do 30.09.2010r.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Realizator Projektu: Dom Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze
tel.(32) 22 – 13-238, fax(32) 22-13-238
www.dpsorzesze.pl, e-mail: biuro@dpsorzesze.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz